Vatikán zveřejnil poselství k Světovému dni cestovního ruchu 2017

02. 08. 2017 Rubrika: Papež František
Vatikánské Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji zveřejnilo poselství k Světovému dni cestovního ruchu, který je ustanovený na 27. září. Letošní poselství se tematicky zaměřuje na problematiku udržitelné turistiky v souvislosti s rozvojem společnosti.

1. Při příležitosti Světového dne cestovního ruchu se církev připojuje k občanské společnosti s přesvědčením, že každá autentická lidská aktivita musí být v souladu s křesťanským učením. Valné shromáždění OSN prohlásilo rok 2017 za Mezinárodní rok udržitelné turistiky a na stejné téma se zaměřila i Světová organizace cestovního ruchu.

2. Turistika představuje velmi důležitý fenomén vzhledem k počtu zainteresovaných lidí v této oblasti a přínosů pro společnost (ekonomických, kulturních i sociálních), ale také vzhledem k rizikům, která mohou vzniknout v mnoha oblastech lidského života.

Podle údajů Světové organizace cestovního ruchu dosáhl počet mezinárodních turistů v loňském roce výše 1,2 miliardy. Celosvětově tento sektor vytváří 10% HDP a 7% exportu, přičemž 1 z 11 pracovních pozic se nachází v oblasti cestovního ruchu.

3. Turistika může být důležitým nástrojem rozvoje společnosti a při potírání chudoby. Nicméně podle sociálního učení církve „nelze omezovat rozvoj společnosti na ekonomický růst jako takový“. „Aby byl (rozvoj) opravdový, musí být všestranný, tedy musí vést k rozvoji celého člověka a celého lidstva“, uvádí encyklika Populorum progressio.

O dvacet let později OSN ustanovilo koncepci udržitelného rozvoje, jejímž cílem je „zajistit potřeby současnosti v souladu s možnostmi budoucích generací zajistit si své vlastní potřeby“. To se úzce dotýká církevního konceptu integrality, který zahrnuje všechny aspekty života: sociální, ekonomické, politické, kulturní, duchovní, které společně vytváří jedinečnou lidskou bytost.

Světová organizace cestovního ruchu aplikovala tyto myšlenky na propagaci udržitelné turistiky. To znamená, že cestovní ruch musí být zodpovědný a brát ohled na životní prostředí a socio-kulturní kontext destinace. Prázdninový čas nemůže být záminkou pro nezodpovědnost nebo dokonce zneužívání: naopak je to příležitost, kdy každý může přispět k hodnotě druhého života a lidí vůbec. Udržitelná turistika je také nástrojem rozvoje ekonomicky slabých společenství, kterým může nabízet nové příležitosti.

4. Při vědomí, že „církev je povolána prosazovat integrální lidský rozvoj ve světle evangelia“, my křesťané chceme přispět k tomu, aby cestovní ruch mohl být nástrojem rozvoje lidské společnosti, obzvláště lidí nejvíce znevýhodněných. Náš návrh je následující: Uznáváme Boha jako stvořitele celého vesmíru a otce všech lidských bytostí, které jsou našimi bratry. V centru naší pozornosti proto musí stát člověk jako takový; považujeme za zásadní jeho důstojnost a také vztahy mezi lidmi; musíme sdílet principy společného údělu lidské rodiny a pozemských statků. Člověk není pánem, nýbrž „zodpovědným správcem“. Pokud budeme chápat jeden druhého jako svého bratra, porozumíme „principům štědrosti a logice daru“ a naším povinnostem solidarity, spravedlnosti a universální lásky.

Nyní se můžeme zeptat sebe samotných: jak lze tyto principy prakticky uplatnit na rozvoj cestovního ruchu. Jaké jsou důsledky pro turisty, podnikatele, zaměstnance, státní správu a místní komunity? Nabízíme to jako podnět k zamyšlení. Považujeme za důležité, aby se tím všichni zainteresovaní v tomto sektoru vážně zabývali a pomáhali prosadit praxi, která bude směřovat ke změně životního stylu tak, aby se ustanovil nový způsob vztahů mezi lidmi.

Církev tomu chce přispět, a proto začala realizovat iniciativy, jejichž cílem je, aby turistika sloužila integrálnímu lidskému rozvoji. To je důvodem, proč mluvíme o konceptu humánní turistiky, která je postavená na projektech komunitního cestovního ruchu, kooperace, solidarity a uměleckého odkazu, který nám autentickým způsobem zprostředkovává krásu jako takovou.

Ve svém poselství OSN papež František uvedl: „Společný domov všech mužů a žen musí nadále vyrůstat na základech správného porozumění univerzálnímu bratrství a respektu pro posvátnost každého lidského života, všech mužů a žen (…). Tento společný domov se musí také budovat na porozumění určité posvátnosti stvořené přírody.“ Nechť uskutečníme náš závazek ve světle těchto slov a záměrů!

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Radio Vaticana)

Autor článku: Tomáš Tetiva