Papež vyzval věřící na celém světě k modlitbě za Venezuelu

04. 08. 2017 Rubrika: Papež František
Papež vyzval věřící na celém světě k modlitbě za Venezuelu. Svatý stolec také vybídl tamější vládu k zastavení svého úsilí o svolání zákonodárného shromáždění a vyzval k vytvoření podmínek pro nové řešení. Zemi zmítají nepokoje, prezident Nicolás Maduro usiluje o změnu ústavy. V nedávném referendu svolaném opozicí a podporovaném církví se 98% lidí vyjádřilo proti plánovaným změnám. Zemi navíc sužuje hluboká chudoba, 700% inflace a téměř úplný nedostatek potravin a léků. Zveřejňujeme v plném znění prohlášení vatikánského Státního sekretariátu.

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Prohlášení Státního sekretariátu

Svatý stolec znovu vyjadřuje své hluboké znepokojení z radikalizace a zhoršení krize v Bolívarovské republice Venezuela, kde vzrostl počet mrtvých, raněných a zadržených. Svatý otec přímo nebo skrze Státní sekretariát zblízka sleduje situaci a její humanitární, společenské, politické, ekonomické a také duchovní aspekty. Ujišťuje také o své neustálé modlitbě za zemi a za všechny Venezuelany a vyzývá věřící z celého světa, aby se intenzivně modlili na tento úmysl.

Svatý stolec současně žádá všechny politické aktéry a zejména vládu, aby bylo zajištěno plné respektování lidských práv a základních svobod, stejně jako platné ústavy; ať se vyvaruje nebo se zastaví probíhající iniciativy, jako je nové zákonodárné shromáždění, které, namísto aby podporovaly smíření a mír, živí atmosféru napětí a střetu a zatěžují budoucnost; nechť se vytvoří podmínky pro nové vyjednané řešení v souladu se stanovisky vyjádřenými v dopise Státního sekretariátu z 1. prosince 2016; a ať se má přitom na paměti utrpení lidu kvůli těžkostem obstarat si jídlo a léky a kvůli nedostatku bezpečí.

Svatý stolec se konečně naléhavě obrací na celou společnost, aby odmítla jakoukoliv formu násilí, a zejména vyzývá bezpečnostní síly, aby se zdržely přehnaného a neúměrného použití síly.

Původní znění prohlášení naleznete na stránkách Tiskového střediska Svatého stolce.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Ondřej Mléčka