Papež nařídil belgické organizaci ukončit nabízení eutanazie ve svých nemocnicích

11. 08. 2017 Rubrika: Papež František
Papež František nařídil belgické katolické instituci Organization Brothers of Charity, aby přestala nabízet možnost eutanazie ve svých psychiatrických zařízeních. Tiskové středisko Svatého stolce potvrdilo, že papež osobně schválil odeslání dopisu, ve kterém vyzval členy představenstva organizace, aby nejpozději do konce srpna ukončili tuto praxi ve všech svých 15 centrech v Belgii.

Foto: Daniel Ibanez/CNA

Případ začal v květnu letošního roku, kdy členové představenstva katolické instituce Organization Brothers of Charity oznámili, že umožní lékařům výkon eutanazie ve svých psychiatrických zařízeních, jelikož je v Belgii legální. Ve svém prohlášení uvedli, že se to bude týkat pouze případů, „kdy nebude existovat žádná rozumná léčebná alternativa“. V představenstvu organizace zasedají tři řeholníci kongregace Bratři milosrdné lásky, jíž nemocnice formálně patří, a množství laiků. 

Proti tomuto rozhodnutí se ostře postavil generální představený kongregace v Římě René Stockman, který je nazval „skandálním a nepřijatelným“, jelikož odporuje základním principům katolické víry. Stockman také mluvil o velkém nátlaku, jemuž je řád v Belgii vystaven, což však podle něj „v žádném případě neznamená, že bychom se mu měli podvolovat“. Přiznal také, že sekularizace vede v Belgii k rozkladu řeholní kongregace.

„Ústředním bodem a základem křesťanské etiky je skutečnost, že život je absolutní a nelze ho nijak omezovat. Život je boží dar, který sebou nese určitý závazek. A protože život je absolutní, je ho tedy nutné chránit,“ uvedl Stockman. Hlavního představeného krátce poté podpořili belgičtí biskupové.

Proti nabízení eutanázie se také postavil papež František. Prostřednictvím vatikánského úřadu pro zasvěcený život nařídil zmíněným nemocnicím, aby do konce srpna přestaly eutanázii praktikovat. V případě, že neuposlechnou, by kromě upuštění od slova „katolický“ v názvech nemocnic mohly následovat kanonické tresty včetně exkomunikace.

Papež František také požádal řeholníky z představenstva organizace, aby podepsali společný dopis jejich nejvyššímu představenému s deklarací, že „plně podporují učení církve, které stanoví, že lidský život musí být respektován a chráněn zcela absolutně od početí až k přirozenému konci.“

Mluvčí belgické větve kongregace Mattias De Vriendt řekl, že obdrželi žádost z Vatikánu, ale dosud na ní ještě neodpověděli. Dále potvrdil, že obdrželi žádosti pacientů z jejich nemocnic ohledně eutanazie, ale neuvedl, zda již byla v nějakém případě provedena.

Řád Bratří milosrdné lásky z Gentu, založený roku 1807, působí ve dvaceti zemích světa a v jeho nemocnicích je poskytována péče 5 tisícům pacientů. Vliv řádu v samotných zdravotnických institucích je však nezřídka dosti mizivý.

(zdroj: Radio Vaticana)

Autor článku: Tiskové středisko ČBK