Papež v Kolumbii: Obchod s drogami rozsévá smrt, provozují jej lidé bez skrupulí

11. 09. 2017 Rubrika: Papež František
Při nedělní mši svaté v kolumbijské Cartageně papež ostře zkritizoval obchod s drogami, který zde patří k hlavním problémům. V zemi, která také byla sužována více než půl století občanskou válkou, vybídl k setkávání a odpuštění. V přístavním městě také papež požehnal základní kameny domů pro lidi bez domova a oběti obchodu s lidmi a zavítal do domu ženy, jež celý život vaří pro chudé.

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

„Důrazně odsuzuji mor (obchodu s drogami), který ukončil již tolik životů a který je udržován a podporován díky lidem bez skrupulí. Vyzývám k ukončení obchodu s drogami, který rozsévá všude smrt a rozbíjí mnoho rodin,“ řekl papež během mše svaté v Cartageně. V zemi po mnoho let kvetl drogový byznys, místní farmáři se zde často živí pěstováním koky.

V homilii také František vyzval k usmíření a setkávání po půlstoletí občanské války. Zdůraznil přitom potřebu osobního setkávání. „Žádný kolektivní proces nás neosvobodí od výzvy se setkávat, hovořit o věcech, odpouštět,“ řekl.  Smíření přitom neznamená mlčet o minulosti. „Hluboké rány dějin nutně vyžadují instance, kde člověk dojde spravedlnosti, kde mohou oběti poznat pravdu a kde je škoda náležitě napravena,“ aby již nedocházelo k podobným zločinům.

Křesťanství však kromě spravedlnosti vyzývá k dalšímu kroku: zahájit „zespodu“ kulturní změnu, na kulturu smrti a násilí odpovědět kulturou života a setkávání. „Během těchto dní jsem slyšel svědectví mnoha lidí, kteří vyšli vstříc těm, kdo jim ublížili. Jednalo se o strašlivé rány, jež jsem viděl i na jejich tělech, nevratné změny, které ještě dnes vedou k pláči. A přesto tito lidé šli a udělali první krok, na jiné cestě, než jako šli dosud,“ řekl papež a připomněl tak motto své apoštolské cesty: „Udělejme první krok“.

V neděli požehnal papež také základní kameny domů pro lidi bez domova a pro oběti obchodu s lidmi. Připomněl také svatého Petra Klavera, jezuitu, jenž pomáhal Afričanům, již byli do Ameriky přivezeni jako otroci. Právě ostatky „ustavičného otroka černochů“, jak se Claver sám nazýval, byly spolu s relikviemi svaté Bernardy Büttlerové v blízkosti papeže i během mše svaté. „(Petr Klaver) očekával lodě, které z Afriky přivážely na hlavní tržiště otroky nového světa. Častokrát je vzhledem k různosti jazyků a kvůli nemožnosti domluvit se s nimi přijímal pouze evangelizující gestikulací. Nicméně, svatý Petr Klaver věděl, že všichni rozumějí jazyku činorodé lásky a milosrdenství. Láska vskutku pomáhá pochopit pravdu a pravda vyžaduje gesta lásky. Nelze je od sebe oddělovat, obě jdou spolu. Když k nim pocítil odpor, protože když tito ubožáci přijeli, byl jejich stav opravdu odpuzující, Petr Klaver líbal jejich rány,“ řekl papež. Světec podle Františka vybízí, aby se všichni přičinili o důstojnost chudých a opuštěných lidí a těch, které společnost odepsala. „Všichni mají důstojnost a jsou živým obrazem Božím. Všichni jsme byli stvořeni k obrazu a podobě Boha,“ dodal.

V uličkách Cartageny papež zavítal v neděli do domu Lorenzy Peréz, ženy, která více než půl století vaří obědy pro chudé.

(zdroj: Vatican Insider)

Autor článku: Ondřej Mléčka