Ve Fatimě začala národní pouť

12. 09. 2017 téma: Národní poutě Rubrika: Zahraniční
V bazilice Nejsvětější Trojice v portugalské Fatimě byla dnes zahájena národní pouť, které se účastní čeští a moravští biskupové, kněží, jáhnové i více než tisíc laiků. O poselství Fatimy promluvil k poutníkům kardinál Dominik Duka OP. Pouť je možné sledovat skrze přenosy TV Noe.

„Zahajujeme v síle a moci Boží Trojice národní pouť České republiky,“ řekl v úvodu P. Pavel Dokládal, prezident Fatimského apoštolátu v ČR. Slavnostního zahájení se zúčastnilo více než 800 poutníků, v průběhu středy jich dorazí dalších 500. Věřící, mezi nimiž byla i řada českých a moravských biskupů, se společně modlili a zazpívali státní hymnu.

Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka OP přiblížil fatimské poselství. To je podle něj varováním, kam dojde člověk, který si myslí, že je středem vesmíru a nikomu se nemusí zodpovídat ze svých skutků. „Svoboda však není nevázanost, je to zodpovědnost,“ uvedl kardinál.

Obsahem fatimského zjevení je výzva k pokání, pokračoval pražský arcibiskup. Pokání pak znamená opravdové obrácení, hledání cesty domů, směru a smyslu života, jenž spočívá v plnění jediného přikázání Nové smlouvy: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“.

„Chcete-li stavět, chcete-li dojít do svého domu, musíte mít v sobě onu lásku, která je schopná dát život za své přátele. Musíte mít takovou sílu lásky, že nepropadnete tomu, abyste nenáviděli své protivníky, nezáviděli, ale abyste byli skutečně bratřími a sestrami, abychom společně my s vámi byli Božími dětmi,“ řekl kardinál. Tato láska pak staví nejzákladnější buňku společnosti, na níž stojí rodina, obec, stát i Evropská unie.

Jak také pražský arcibiskup uvedl s odkazem na Pannu Marii, matka je jediný člověk, „který tě miloval dříve, nežli tě viděl“.

„Jsme zde proto, abychom poděkovali za naši svobodu, i když ji občas packáme. Abychom poděkovali za to, že můžeme svobodně vyznávat víru, i když se nám někdy zdá, že je to málo a sníme o vzdušných zámcích,“ dodal kardinál Duka, který také připomněl utlačovaného a tupeného kardinála Josefa Berana a papeže Jana Pavla II.

V rámci národní pouti budou v úterý v 15.30 SLČ čeští a moravští biskupové s kněžími, jáhny a věřícími slavit mši svatou v kapli zjevení, ve středu od 11 hodin pak bude slavena mezinárodní mše svatá, při níž převezme kardinál Duka sochu Panny Marie (program přenosů TV Noe zde). Socha bude následně putovat po České republice (program zde).  

Fatimské zjevení proběhlo v roce 1917. Třem dětem se poblíž portugalské vesnice zjevovala Panna Maria, která naléhavě vyzvala k obrácení a pokání, každodenní modlitbě růžence, obětování se za obrácení hříšníků a k zasvěcení srdcí a světa (zejména Ruska) Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Součástí zjevení byla i vidění pekla a války, před nimiž je nutné lidi zachránit.

Autor článku: Ondřej Mléčka