Charita má Cenu evropského občana

21. 09. 2017 téma: Charita Rubrika: Domácí
Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, získaly letos za Českou republiku organizace Charita ČR a mobilní hospic Strom života. 18. září ocenění převzali generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka a ředitelka Stromu života Marie Ryšková.

Foto: Natalie Šťastná

Děkuji za udělení této ceny, které si velmi vážíme. Vnímám ji jako ocenění služby všech více než sedmi tisíc našich zaměstnanců a velkého množství dobrovolníků. Zvláště těch, kteří vykonávají každý den namáhavou a vyčerpávající práci,“ řekl v pražském Evropském domě generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka.

Připomněl, že posláním Charity ČR, kerá je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v České republice, je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo politické názory. Nepřímo pak pomáhá Charita lidem v nouzi i tím, že na jejich situaci upozorňuje a usiluje o zlepšení.

Charitu ČR na Cenu Evropského občana nominoval europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP). Nominaci zdůvodnil takto: „Charita Česká republika vědomě navazuje na bohatou historii péče křesťanů a katolické církve o chudé a trpící a také na téměř stoletou historii svého působení v Čechách. Nepojí se s ní žádný větší skandál, za což nezřídka kritizuji jiné neziskovky, kdy právě Charita je nezpochybnitelným důkazem toho, že nemůžeme všechny neziskovky házet do jednoho pytle. Skutečně reálně pomáhá lidem a neumím si představit, že bychom se bez ní měli obejít.“

Mobilní hospic Strom života poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.

Cenu evropského občana - CIVI EUROPAEO PRAEMIUM - uděluje Evropský parlament od roku 2008 za prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty listiny základních práv EU.

Cenou bylo letos celkem oceněno 50 občanů a organizací ze všech 28 členských států EU.

(Zdroj: Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, Charita ČR)

Autor článku: František Jemelka