Řád sv. Řehoře Velikého má další dva držitele v ČR

23. 10. 2017 Rubrika: Domácí
Nedlouho po svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, se ocenění své práce pro římskokatolickou církev dočkali další dva lidé z ČR: Jiří Uher a Jan Štěpančík ze Sekretariátu České biskupské konference (ČBK) jsou rytíři Papežského rytířského řádu sv. Řehoře Velikého.

Foto: Martina Řehořová / Člověk a víra

V rámci 111. plenárního zasedání ČBK se dnes, v pondělí 23. října 2017, konala ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla mše svatá celebrovaná našimi biskupy. Její součástí bylo i předání 2 papežských řádů sv. Řehoře Velikého tajemníkovi generálního sekretariátu ČBK Mgr. Janovi Štěpančíkovi a výkonnému sekretáři generálního sekretariátu ČBK Mgr. Jiřímu Uhrovi. Oba jmenoval papež František do hodností rytíře Papežského rytířského řádu sv. Řehoře Velikého.

Tímto způsobem byli oceněni za dlouholetou kvalitní, kreativní a obětavou práci pro římskokatolickou církev v ČR.

Mgr. Jan Štěpančík

Na sekretariátu České biskupské konference pracuje od roku 1996 a svým mimořádným nasazením se zasloužil o rozvoj České biskupské konference jako nového úřadu v jejích počátcích po pádu komunismu a poté i po rozdělení Československa.

Jan Štěpančík byl tajemníkem již čtyř generálních sekretářů České biskupské konference a svou obětavostí, schopností orientace v církvi, smyslem pro detail a organizaci i vstřícným osobním postojem je v mnoha ohledech „srdcem i mozkem“ České biskupské konference, přičemž zůstává nenápadným služebníkem.

Ve svém volném čase např. již déle než dvacet let působí v křesťanské hudební skupině Ztracená kapela, kde zpívá a hraje na několik nástrojů.

Mgr. Jiří Uher

Nastoupil na Českou biskupskou konferenci v roce 2000 jako výkonný sekretář generálních sekretářů. Svými vynikajícími organizačními schopnostmi, širokou paletou dovedností a mimořádnou ochotou pustit se do jakékoli práce a vyjednat mnohé, stejně jako empatickým přístupem k biskupům, kolegům i dalším osobám, se stal spolehlivým spolupracovníkem biskupů i výkonnýma „rukama“ generálního sekretáře.

Ve svém volném čase se věnuje široké škále charitativní a dobrovolnické činnosti.

Dva noví rytíři se zařadili do skupiny 22 předchůdců, kterým se tento typ ocenění dostalo.

(Zdroj: ČBK, Wikipedie)

Autor článku: František Jemelka