(Re)thinking Europe: Ve Vatikánu začala konference o společné evropské budoucnosti

27. 10. 2017 Rubrika: Papež František
Stovky vysoce postavených evropských politiků, představitelů církve, zástupců akademické sféry i nevládních organizací se sešlo na konferenci (Re)thinking Europe, která se koná od pátku 27. října do neděle 29. října ve Vatikánu. Cílem konference je dialog mezi církví a politickou reprezentací o zásadních problémech, kterým v současné době čelí Evropa,  a o tom, jak může církev a křesťanství přispět ke společné evropské budoucnosti.

Foto: Tomáš Tetiva/ČBK

Setkání vzešlo z iniciativy papeže Františka a biskupů COMECE v čele s kardinálem Reinhardem Marxem. „Toto setkání je především dialog. Nebylo zamýšleno jako kongres, kde budou jednotliví mluvčí prezentovat svoje příspěvky posluchačům. Bude to dialog mezi lidmi s rozdílnými zodpovědnostmi, kteří ale sdílí společný závazek pracovat pro společnou Evropu,“ řekl generální sekretář COMECE Olivier Poquillon.

Prezident COMECE kardinál Reinhard Marx ve své úvodní promluvě nastínil výzvy, kterým Evropa v současné době čelí. Podle něj se jedná především o klimatické změny a s tím související potřebu změny životního stylu. Dále pak to jsou změny v pracovním světě způsobené digitalizací a robotizací a vysoká nezaměstnanost mladých. A jako poslední téma zmínil uprchlickou krizi, která vyžaduje hlubší hledání řešení a odpovědí.

Tváří v tvář těmto výzvám a komplikovaným situacím vyvstává problém: Jak může církev přispět k nalezení odpovědí a co může dělat? Nemáme hotová řešení a odpovědi a kromě toho neděláme konkrétní politiku. Avšak je podle nás nutné, aby byli občané EU, se svými rozličnými zkušenostmi, svými očekáváními a svými bohatými a různými schopnostmi, znovu postaveni do centra ‚Projektu Evropa‘ a byli schopni být jeho protagonisty,“ prohlásil kardinál Marx.


Na tiskové konferenci předcházející slavnostnímu zahájení se prezident COMECE kardinál Reinhard Marx vyjádřil k některým tématům, která se budou diskutovat na konferenci. Podle něj bude v 21. století náboženství velmi důležité a bude představovat otázku budoucnosti, zda se stane nástrojem míru a dialogu nebo nástrojem konfrontace.

Náboženství vidím jako nástroj pro sjednocení nejen křesťanů, ale jako součást řešení pro všechny lidi. Domnívám se, že katolická církev bude hrát významnou roli, protože bude ukazovat cestu, jak vést dialog. Často se mne ptají, jaká bude budoucnost naší farnosti a já říkám, lepší je se ptát, jaká je budoucnost světa,“ prohlásil kardinál Marx.

Na tiskové konferenci promluvil i sekretář Svatého stolce pro mezinárodní vztahy Paul Richard Gallagher. Podle něj musí náboženství ukazovat pozitivní cestu a katolická církev musí být součástí řešení, nikoliv problému.

Svoboda náboženství je důležitá pro všechny, nejen pro křesťany, ale i pro věřící jiných náboženství. Je také třeba bojovat proti přehnané politické korektnosti v EU, neboť někteří politici by rádi náboženství přesunuli do soukromé sféry,“ dodal Gallagher.


V pátečním odpoledni se také uskutečnila slavnostní zahajovací ceremonie, kde kromě jiných promluvil první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Ten v úvodu zmínil svojí hlubokou vazbu k Římu, kde vyrůstal, a nastínil svojí představu o základních principech společné Evropy a hrozbách, kterým čelí.

Budování mostů je extrémně náročné, ale má obrovský pozitivní dopad na společnost, když můžete překonat dřívější průrvy. A právě vytváření příkopů a bariér je něco, čemu Evropa dnes čelí. Myslím, že papež František je proto skvělá osobnost pro tuto dobu se všemi svými myšlenkami, jeho encykliku Laudato Si považuji za jeden z nejinspirativnějších textů, které jsem četl v posledních letech, “ řekl Timmermans.

V závěru svého proslovu řekl, že za současnou největší hrozbu v Evropě považuje návrat dehumanizace druhých lidí kvůli jejich etniku nebo náboženské víře. „Je nutné se umět podívat na svět očima druhého člověka,“ zdůraznil.


Konference dnes pokračuje panelovými diskusemi a zítra se uskuteční zhruba 18 workshopů. Po závěrečné obecné debatě přijde mezi účastníky konference v rámci závěrečného ceremoniálu papež František. Setkání se účastní zhruba 350 delegátů ze všech zemí EU, pětičlennou českou delegaci vede generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Celé setkání pak bude zakončeno v neděli mší svatou na svatopetrském náměstí.

 

 

Autor článku: Tomáš Tetiva