(Re)thinking Europe: Projev papeže Františka uzavřel debatu o společné evropské budoucnosti

28. 10. 2017 Rubrika: Papež František
(FOTOGALERIE AKTUALIZOVÁNA) Vystoupení papeže Františka v rámci slavnostního zakončení konference (Re)thinking Europe uzavřelo dvoudenní dialog mezi představiteli církve, evropskými politiky, zástupci akademické sféry a nevládních organizací. Symbolickou tečkou za diskusním setkáním bude zítřejší mše svatá ve svatopetrské bazilice.

Foto: Tomáš Tetiva/ČBK

Během setkání se uskutečnil rozsáhlý mnohostranný dialog mezi církví a politickou reprezentací o zásadních problémech, kterým v současné době čelí Evropa, a také o tom, jak může církev a křesťanství přispět ke společné evropské budoucnosti.

Setkání vzešlo z iniciativy papeže Františka a biskupů COMECE v čele s kardinálem Reinhardem Marxem. Účastnilo se ho zhruba 350 lidí ze všech 28 členských zemí EU, českou delegaci vedl generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl a biskup královéhradecký Jan Vokál.

Jak zdůraznil generální sekretář COMECE Olivier Poquillon, setkání mělo být především místem dialogu, nikoliv klasickou konferencí s příspěvky řečníků. „Iniciativa papeže Františka směřuje k pozitivnímu a konstruktivnímu dialogu, který chce ukázat, že církev představuje proaktivní sílu v Evropě,“ zdůraznil už dříve Poquillon.

Zatímco v pátek se po slavnostním zahájení uskutečnily tři panelové debaty, které tematizovaly současný stav evropské integrace, stav demokracie a hledání nového modelu ekonomiky, tak dnešek byl především zasvěcený zhruba 18 workshopům, kde jejich účastníci diskutovali nad nejrůznějšími otázkami týkající se společné Evropy.

Bylo to například několik otázek týkající se našeho vztahu k Evropské unii, jaké máme sny, čeho se bojíme nebo jaká máme přání ohledně Evropy a co my jako církev a vůbec lidi můžeme udělat, aby se ta přání uskutečnila,“ řekl generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl.

Na dopolední cyklus workshop pak navázala závěrečná shrnující debata a celý dvoudenní diskusní maratón pak uzavřelo slavnostní zakončení, kde mezi účastníky konference přišel papež František.


Ten se ve svém půlhodinovém projevu zamyslel nad hlavním tématem konference – jak může křesťanství přispět k budoucnosti společné Evropy. Podle něj by křesťané měli Evropě především připomenout, že ji netvoří statistiky nebo instituce, ale lidé.

Je smutné vidět, jak se důležitá témata redukují na debatu o číslech. Nemluví se o občanech, ale o voličích. Nemluví se o migrantech, ale o kvótách. Nemluví se o dělnících, ale o ekonomických ukazatelích. Neexistují chudí, jenom práh chudoby,“ řekl ve svém projevu Svatý otec.

Druhým důležitým křesťanským příspěvkem k budoucnosti Evropy je podle něj pomoc při obnově smyslu pro společenství, který v současné době na Západě obzvláště chybí.

Není to náhoda, že zakladatelé společné Evropy si vybrali právě přesně toto slovo, aby tak pojmenovali nový politický subjekt. Společenství je nejlepší protilátka na nejrůznější formy individualismu typického pro naší dobu,“ pokračoval Svatý otec.


Ve svém projevu dále uvedl, že je zodpovědností politických vůdců, aby vytvářeli Evropu jako „inkluzivní“ společenství, avšak bez jednoho zásadního neporozumění, že inkluze neznamená přehlížet rozdíly.

Společenství je opravdu inkluzivní, pokud je rozdílům přisuzována hodnota a jsou viděny jako zdroj obohacení. V tomto úhlu pohledu můžeme vnímat migranty jako přínos, nikoliv zátěž,“ zdůraznil papež František.

Svůj projev nakonec uzavřel citátem z Listu Diognetovi, kde se píše, že „co je duše tělu, tím jsou křesťané světu“. Podle papeže Františka jsou křesťané povoláni k obnově Evropy a oživení jejího vědomí právě tím, že budou generovat proces, který ve společnosti probudí novou energii.

To je přesně to, co dělal svatý Benedikt. Není náhoda, že ho Pavel VI. prohlásil za patrona Evropy. Naplněný vírou vzhlížel ze své malé jeskyně v Subiacu a založil úžasné a nezastavitelné hnutí, které změnilo tvář Evropy,“ zakončil svůj projev Svatý otec.

 


 

Autor článku: Tomáš Tetiva