(Re)thinking Europe: Společnost ani politika nebudou úplné bez evangelia

30. 10. 2017 Rubrika: Papež František
(PŘIDÁNA FOTOGALERIE) Nedělní mše ve svatopetrské bazilice se stala symbolickým uzavřením dvoudenního dialogu mezi představiteli církve a evropskými politiky nazvaného (Re)thinking Europe. Mši celebroval prezident COMECE kardinál Reinhard Marx, který byl také jedním z hlavních iniciátorů uspořádání konference.

Foto: Stanislav Přibyl/ČBK

Kardinál Marx v úvodu své homilie odkázal na čtení z Listu Tesalonickým, kteří patřili mezi první křesťanská společenství v Evropě. „Od tohoto začátku uplynulo 2000 let historie evangelia a Evropy, tedy společné historie křesťanství a našeho kontinentu. Náš dialog o Evropě, který jsme v těchto dnech vedli, byl toho znamením a bylo to dobré setkání evangelia, svědectví víry a naší současnosti,“ řekl kardinál Marx.

Zdůraznil, že křesťané jsou součástí Evropy už 2000 let a jejich povoláním je dávat naději a povzbuzení a šířit evangelium mezi národy. Dále se zamyslel nad motivem svobody a zodpovědnosti v křesťanství a v dějinách.

Bůh má sen najít lidi, kteří žijí jiným způsobem, jak je psáno v knize Exodus. Podle jednoho japonského filozofa je právě exodus jedna z hlavních událostí lidských dějin, protože to je počátek historie svobody. Povoláním těchto lidí bylo přinést svobodu světu, ne si ji ponechat pro sebe. Mělo to být pozvání pro všechny národy, pro celý svět, mít účast na svobodě, která bude zodpovědná a bude představovat nový způsob života,“ pokračoval ve svém kázání.

My jako boží lid a církev máme skvělý nástroj pro sjednocení všech lidí, nejsme tady jenom pro sebe, žijeme pro budoucnost světa, pro naději světa, to je naše povolání. A v těchto dnech během tohoto úžasného víkendu jsme se naučili, že je důležité povzbuzovat ostatní, aby toho byli také schopní.“

Podle kardinála Marxe je hlavní příspěvek církve Evropě hlásání evangelia. „Slyšeli jsme dnes přikázání miluj bližního svého, miluj Boha. Je to Bůh, který otvírá možnost setkání s lidmi, který chce být blízko lidem, chce je sjednotit. Každý z nás je obrazem Boha, každý náš bratr i sestra,“ řekl.

V závěru svého kázání vyzdvihl, že považuje za velmi důležité, aby evangelium vneslo svůj impuls do politiky a společnosti. „Naším příspěvkem Evropě je vzhlížet s respektem ke všem lidským bytostem. Jak včera řekl jeden z účastníků, Evropa bude mít budoucnost, když bude naslouchat hlasu chudých a hlasu mladých. To je dobré shrnutí našeho povolání a papež nás povzbuzuje, abychom to udělali,“ uzavřel svoje kázání kardinál Marx.

Autor článku: Tomáš Tetiva