Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

15. 08.
20. 08.
Začátek:
úterý
15.08.2017
Konec:
neděle
20.08.2017
Kontaktní osoba: Anna Brabcová

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.

Kdy a kde
Od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci.

Pro koho
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství svých vrstevníků. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež).
Mladší 18ti let musí mít svými rodiči či zákonným zástupcem vyplněnou „Kartu mladších“.

Program
Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm může najít každý něco zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny,…
Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu 19. srpna 2017.
Chystáme pouť na Svatý Kopeček a pak EXPO povolání a návštěvy olomouckých klášterů.

Den s rodinami
V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami, který se koná v sobotu 19. srpna 2017. Dopoledne bude katecheze a mše sv. Odpoledne bude speciální program plný zamyšlení, kultury, umění, výstav.

Motto
„Nebojte se!“

Přihláška:
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku na https://olomouc2017.signaly.cz/

Placení:
950 Kč - zvýhodněná cena při přihlášení do 31. 5. a přijetí platby na účet do 12. 6.
1 200 Kč - přihlášení do 30. 6. a přijetí platby do 14. 7.
1 400 Kč - přihlášení později
od 1 600 Kč - příspěvková cena na podporu setkání
2 900 Kč - reálná cena

Ubytování:
Je zajištěno na školských zařízeních – odděleně děvčata a chlapci. Spacák a karimatku s sebou.

Stravování:
Je zajištěno v jídelnách.

Účast lidí s handicapem:
Je zajišťována individuálně - kontaktujte Sekci pro mládež ČBK na e-mail: mladez@cirkev.cz

Organizátoři:
Organizuje Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s.

Kontakty:
Veškeré informace poskytnou jednotlivá Diecézní centra pro mládež nebo Sekce pro mládež ČBK: mladez@cirkev.cz.