Zveme vás na mimořádný zájezd do Fatimy, Lisabonu a na ostrov Madeira

08. 11.
15. 11.
Začátek:
středa
08.11.2017
14:00
Konec:
středa
15.11.2017
18:00
Kontaktní osoba: PhDr. Veronika Čepelková

Navštivte s námi v jubilejním roce Fatimu v Portugalsku, nejznámější mariánské poutní místo na světě a Lisabon, rodiště sv. Antonína Paduánského, patrona seniorů. Na Madeiře, ostrově věčného jara, budete zažívat nádherné probuzení do sluncem rozzářeného dne. Průměrná teplota zde ani v zimních měsících neklesá pod 20 °C. Uvidíte zajímavé památky, kostely, neskutečnou přírodu ostrova a ochutnáte vynikající místní víno. Termín: 8. 11. – 15. 11. 2017 Cena: 25.490,- Kč Do 31. 5. 2017 navíc sleva 500,- Kč/os. za včasné přihlášení! Posledních několik volných míst, neváhejte! V ceně je zahrnuto: letenky Vídeň – Lisabon – Funchal – Lisabon – Vídeň, servisní poplatky, komplexní cestovní pojištění, 5x ubytování se snídaní, hotel s bazénem, 4x večeře na Madeiře, 2x ubytování s polopenzí ve Fatimě, transfery na Madeiře, transfery Lisabon, Fatima, průvodce, ochutnávka vína z Madeiry, transfer z Brna na letiště Vídeň a zpět. V ceně není započítáno: bakšišné 15,- EUR, vstupy na Madeiře (sáňky z hory Monte 15,- EUR, lanovka na vrch Monte 10,- EUR, zpáteční 15,- EUR, muzeum sakrálního umění 3,- EUR, tropická zahrada 12,50 EUR, lístky na městský autobus ve Funchal cca 2,- EUR/jízda) Duchovní doprovod zajistí královéhradecký biskup Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. Program: 1. den: Setkání skupiny v Brně v odpoledních hodinách. Transfer na letiště do Vídně, odlet na Madeiru s přestupem v Lisabonu. Po příletu transfer na hotel, ubytování. 2. den: Po snídani možnost relaxace v hotelovém wellness centru nebo procházky po okolí, případně individuální program ve Funchal. Večeře, ubytování. 3. den: Po snídani přesun linkovým autobusem do centra města (cca 10 min.). Pěšky prohlídka hlavního města ostrova Funchal. Navštívíte místní trh, kde budete mít možnost si nakoupit ovoce, zeleninu, květiny, či suvenýry. Návštěva katedrály Sé ze 16. století. Je jednou z mála staveb, které zůstaly od prvních dnů kolonizace ostrova téměř nedotčené, mše sv. Další zastávka bude v muzeu umění, kde jsou vystaveny exponáty starobylého porcelánu, drahých kamenů, maleb z 15. a 16. stol. Následuje ochutnávka madeirského vína. Poté se lanovkou dostanete na vrch Monte, kde vás čeká nádherný výhled na celý ostrov. Navštívíte kostel, který je zasvěcen patronce Madeiry, Panně Marii. Je cílem pouti, která se ve městě koná každý rok 15. srpna (slavnost Nanebevzetí Panny Marie). Věřící v tento den vyjdou po kolenou 74 schodů vedoucích ke kostelu, aby následně políbili obraz Panny Marie. Další zastávka je v tropické zahradě, která je vybudována ve svahu na 70 000 m2. Je zde obrovská sbírka rostlin pocházejících z celého světa, polodrahokamy shromážděné ze všech koutů světa. Fakultativně možnost svézt se z hory Monte proslulými tradičními sáňkami na dráze dlouhé 2 km. Návrat do hotelu pěšky nebo linkovým autobusem, večeře, ubytování. 4. den: Po snídani pokračujete prohlídkou západní části ostrova Madeira. První zastávkou bude městečko Camara de Lobos, kde Winston Churchill trávil čas malováním obrazů. Je centrem madeirského rybářství. Cesta pokračuje do Cabo Girao, kde se nachází druhý nejvyšší mořský útes na světě. Zastávka v Ribeira Brava, město situované na úrovni moře, vodopády Seixal. Porto Moniz, známé městečko, kde se nachází přírodní koupaliště z lávových kamenů, fakultativně oběd v místní restauraci. Po obědě přesun do Paul da Serra, nejplošší části ostrova, pokračování přes Bica da Cana až do Encumeada pass, odkud je krásný výhled na krajinu. Transfer na hotel, ubytování. 5. den: Po snídani prohlídka východní části Madeiry. Čeká vás cesta do vesničky Camacha, jedné z největších vnitrozemských vesnic na ostrově, která je známá výrobou proutěných předmětů. Krátká zastávka a možnost zakoupit si některý z proutěných výrobků. Prohlídka pokračuje k druhému nejvyššímu vrcholu Madeiry Pico de Arieiro, který se tyčí do výšky 1818 m a nachází se na něm rozhledna. Za jasného počasí se vám naskytne nádherný výhled na ostrov. Pokračujete do Ribeiro Frio, známé odchovem pstruhů a k pobřeží Faial. Této části pobřeží dominují nádherné skály, tyčící se z moře, nazývané také Penha de Aguia. Dále na východ se dostanete do městečka Santana, kde najdete jedny z posledních typických domků ve tvaru písmene "A" s doškovými střechami a vinicemi. Po polední přestávce pokračujete zpět do Funchalu přes Portela Pass, kde si vychutnáte nádherný výhled na madeirské pobřeží. Krása země je impozantní. Návrat do hotelu, večeře, ubytování. 6. den: Po snídani transfer na letiště. Odlet do Lisabonu, Prohlídka hlavního města Portugalska – katedrála Sé, kostel sv. Antonína Paduánského, patrona seniorů, návštěva okrajové čtvrti Belém – v minulosti významný přístav, odkud do světa vyplouvali objevitelé a dobyvatelé, Torre de Belém (věž – sloužila jako pevnost i maják), klášter a chrám sv. Jeronýma mistrovské dílo manuelovského slohu, památník mořeplavců – je věnován zámořským objevům, odjezd do Fatimy, ubytování, večeře. 7. den: Po snídani celodenní poutní program ve Fatimě. V roce 1917 se zde třem dětem zjevovala Panna Maria. Děti dostaly poselství známé jako Fatimské proroctví. Až 70 000 lidí bylo při posledním zjevení 13. října svědkem výjimečného fenoménu na obloze, který byl nazván "tanec slunce". Prohlídka baziliky s hroby bl. Františka a bl. Hyacinty Marto a také sestry Lucie. Kaple Zjevení s milostivou sochou Panny Marie. Moderní chrám Nejsvětější Trojice, který byl vysvěcen při příležitosti 90. výročí zjevení ve Fatimě. V rámci programu křížová cesta a návštěva rodného domu tří vizionářů v Aljustrel. Po večeři společná modlitba růžence. 8. den: Brzká snídaně, transfer na letiště Lisabon, odlet do Vídně s příletem odpoledne. Následně transfer do Brna s příjezdem asi v 17:00 hodin. Přihlášky a informace: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215 328, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz. Těšíme se na setkání s vámi!

Navštivte s námi v jubilejním roce Fatimu v Portugalsku, nejznámější mariánské poutní místo na světě a Lisabon, rodiště sv. Antonína Paduánského, patrona seniorů. Na Madeiře, ostrově věčného jara, budete zažívat nádherné probuzení do sluncem rozzářeného dne. Průměrná teplota zde ani v zimních měsících neklesá pod 20 °C. Uvidíte zajímavé památky, kostely, neskutečnou přírodu ostrova a ochutnáte vynikající místní víno.