TÉMA

Pomoc uprchlíkům

Služby poskytující pomoc migrantům a uprchlíkům v nouzi jsou součástí české charitní sítě již od roku 1992.

TÉMA

Majetkové narovnání

Církev chce rozvíjet své společenské aktivity jako službu veřejnosti. Její rozvoje je možný i díky majetkovému narovnání se státem.

TÉMA

Apoštolát modlitby

Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrétní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, a národní, jejž navrhují místní biskupové.

TÉMA

Půst a Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanů na celém světě. Připomíná se při nich umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

TÉMA

Pronásledování křesťanů

Křesťané patří mezi nejvíce pronásledované skupiny obyvatel po celém světě. V mnoha oblastech čelí diskriminaci a jsou pro svojí víru trestání.

TÉMA

Církev v datech

Život církve lze zachycovat empirickými daty získávanými z vlastních zdrojů i využíváním dostupných statistických a sociologických šetření.

TÉMA

Synoda o mladých lidech

V říjnu 2018 se bude ve Vatikánu konat biskupská synoda, jejímž tématem je „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Již nyní probíhají přípravy na toto celosvětové shromáždění biskupů.

TÉMA

Charita

Nezisková organizace Charita Česká republika je založená katolickou církví, aby jí pomáhala naplňovat její službu.

TÉMA

Světový den mládeže

Příští celosvětové setkání proběhne 22. - 29. ledna 2019 v Panamě. Jeho mottem budou slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova.“ (Lk 1,38).

TÉMA

Národní poutě

Ve dnech 12. a 13. září 2017 se vydali věřící z ČR spolu se svými biskupy a kněžími na národní pouť do Fatimy.

TÉMA

Kardinál Miloslav Vlk

Pán života a smrti povolal v sobotu 18. března na věčnost kardinála Miloslava Vlka.

TÉMA

Svatý rok milosrdenství

Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.